x

Hotel Praděd

Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Michal Hama prioritou. Ochranu osobních údajů našich zákazníků považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji zacházíme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů je stanoveno, jakým způsobem a za jakým účelem shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje a jakým způsobem je chráníme. Společnost Michal Hama (dále jen "provozovatel") se zavazuje, že bude zpracovávat osobní údaje poskytnuty zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a č. 480/2004 Sb. o ochraně osobních údajů a v jejich pozdějších zněních, jako i v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR").

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prostřednictvím webové aplikace tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a č. 480/2004 Sb., o ochraně osobních údajů uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu mou osobou poskytnutých, a to zejména svého jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla (dále jen „Osobní údaje“) společnosti Michal Hama, IČO: 65887379, se sídlem náměstí Svobody 3/14, Rýmařov, PSČ 79501 jako správci Osobních údajů (dále jen „Správce“).

Účelem zpracování Osobních údajů jsou marketingové činnosti, především zasílání akčních nabídek a slevových kuponů, dále poskytování informací o produktech a službách Správců a jiných subjektech včetně zasílání nabídek výrobků a služeb, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, informací o marketingových akcích Správců a třetích subjektů, a to i elektronickými prostředky (především telefonicky, emailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv).

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji dobrovolně a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Poučení: Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat po přihlášení se na stránce https://praded.ikelp.com/posfront/dashboard nebo zasláním žádosti na adresu . Vaše osobní údaje budou smazány bezodkladně kromě případů, kdy vymazání osobních údajů znemožní řádné poskytování objednaných služeb nebo ochranu práv Správců (například vymáhání dlužné částky).

Souhlas se šířením obchodních oznámení elektronickými prostředky

Prostřednictvím této webové aplikace tímto souhlasím s využíváním svého výše uvedeného elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních oznámení týkajících se produktů a služeb společnosti Michal Hama, IČO: 65887379, se sídlem náměstí Svobody 3/14, Rýmařov, PSČ 79501 (dále jen „Společnost“), především Newsletteru Společnosti, tak i produktů a služeb třetích stran.

Vaši e-mailovou adresu použijeme na zaslání e-mailového Newslettera. Newsletter obsahuje informace o produktech, akcích, slevových kuponech, soutěžích atd. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, buď přímo odhlášením se na naší stránce, nebo kliknutím na odhlašovací link, který najdete na konci každého Newslettera. Na statistické účely anonymně vyhodnocujeme, na které linky v Newslettere se klikne. Váš souhlas udělujete pouze společnosti Abiset s.r.o. Vaše údaje neodevzdáváme dále. Na žádost vám bezplatně oznámíme, které údaje o vás máme uloženy. Máte právo žádat opravu, zablokování nebo smazání. Podrobnosti k ukládání a používání vašich údajů získáte v Zásadách ochrany osobních údajů.

Čekejte prosím...